KONŠTELÁCIE S FIGÚRKAMI

Konštelácie ako systemickú terapiu priniesol Bert Hellinger.   

Už v dávnych dobách v kmeňoch ľudia verili, že ak sa napoja na svojich predkov, či dokonca zvieratá,  ktoré potrebujú nasledujúci deň uloviť, bude sa im lepšie dariť. Ich zámer bude jednoducho podporený a efektívny v rámci zachovania ich dobrého života. 

A keďže sme všetci  prepojení  morfogenetickým (alebo energetickoinformačným) poľom, dá sa v tomto poli nájsť mnoho odpovedí a zdrojov liečenia našej minulosti a zároveň nastaviť si správny smer cesty do budúcnosti. Chce to len odhodlanie ísť do zmeny a správne a bezpečné terapeutické vedenie. 

Konštelácie sú akýsi pohľad – náhľad na našu rodinu, na naše vzťahové vzorce v nej a zároveň nám umožňujú uzavrieť nefunkčné vzťahové vzorce, prenastaviť ich do láskyplného prijatia, alebo zdravo a v úcte učiniť odpojenie od rodinných vzorcov, ktoré nám dlhodobo škodia. Dokonca si vieme týmto spôsobom upraviť vzťah aj s členmi našej rodiny, ktorí už nie sú medzi nami. V konšteláciách je možné takmer čokoľvek. Dôležité je dobre zadať tému, pomenovať problém a dať si nový zdravý zámer. S tým vám samozrejme pri sedení pomôžem. 

Vďaka konšteláciám vieme veľmi ľahko uzrieť, čo chceme, aby do nášho systému (nášho sveta) patrilo, pretože nám to prináša rozvoj, výživu a radosť, čo je v súlade so životom a našim zdravím. 

Konštelácie môžeme robiť skupinovo, kde zástupcami za jednotlivých členov našej rodiny sú ľuďia, alebo so zástupnými predmetmi, ako sú napríklad figúrky. 

KONŠTELÁCIE  S FIGÚRKAMI je terapia, ktorú s vami viem spraviť vo dvojici, jeden na jedného s benefitom ako majú konštelácie skupinové. 

Vieme rozostaviť rodinný, vzťahový problém, ale aj témy týkajúce sa financií, zdravia, vašej práce, či podnikania. 

Plocha, na ktorej figúrkové konštelácie staviame, sa stáva plochou – našou akoby symbolickou realitou. Na tejto ploche je možné čokoľvek. Klient potom ukladá jednotlivé figúrky (zástupcov pre danú tému), nastavuje ich polohu a vzťahy až do bodu úplnej harmónie. Klient musí dôjsť do hlbokej spokojnosti s výsledkom. Vtedy je naša práca dokončená. 

Ako to, že to funguje a ako to vlastne funguje ? 

Náš mozog nerozlišuje realitu od konštelácie, ktorú staviame. Zapisuje do vedomia a podvedomia uzdravený vzorec, ku ktorému sa počas konštelácie dopracujeme. Tento terapeutický nástroj nám umožní v bdelom vedomí a s nadhľadom vidieť a pochopiť, čo nám spôsobuje problém, prípadne prečo úplne nelogicky opakujeme isté vzorce správania, ktoré sa objavujú v našom rodinnom systéme roky a desaťročia. 

Rozostaviť KONŠTELÁCIU S FIGÚRKAMI je možné aj ONLINE. 

Trvanie jedného sedenia – 2 hodiny 
Cena : 70.-€