RODINNÉ SYSTEMICKÉ KONŠTELÁCIE
(rodinné rozostavenia)

Zakladateľom tejto jedinečnej hlboko liečivej techniky je Bert Hellinger. S touto metódou som sa zoznámila okolo roku 2000 a priniesla do môjho osobného života mnoho slobody a radosti z uvolnenia hlbokých rodových blokov. Tento mocný nástroj používam ako terapeutka od roku 2017 a cítim obrovskú vďačnosť, že smiem. Pred mojimi očami zmenila život už mnohým klientom.
*

Bez ohľadu na to čo robíme, kto sme, alebo kde žijeme, všetci máme niečo spoločné – narodili sme sa do rodiny. Fakt, že sme celý život nevedomky pod vplyvom najmenej troch generácií v našom rodinnom systéme je šokujúci a oslobodzujúci zároveň. Šokujúci v zmysle toho, že sa identifikujeme, alebo následujeme zabudnutých, vylúčených, alebo mŕtvych členov nášho rodinného systému bez toho, aby sme sa vedome pozastavili aký to má dopad na náš vlastný osud. K tomu nás vedie hlboká vernosť a nevedomá túžba obnoviť v rodinnom systéme stratenú rovnováhu.Pocit oslobodenia vychádza z toho, že sme konečne schopní priznať a dokončiť čo sme nedokončili, prijať do svojho srdca všetkých členov svojej rodiny a umožniť tak každému, aby žil naplnený život.“

Bhagat J.Zeilholer ( rodinný terapeut )


Tento citát krásne a vecne popisuje čo nám táto terapeutická metóda dokáže priniesť a ako veľmi nás dokáže vnútorne oslobodiť.


Ako prebiehajú rodinné systemické konštelácie ?
V podstate môžeme nazvať rodinné konštelácie prebiehajúce v skupine ľudí divadlom. V prvom rade prebieha rozhovor – hľadanie zámeru – k čomu bude terapia smerovať, čo potrebujeme uzdraviť a hlavne ako sa chceme cítiť po skončení rozostavenia.
Potom, pod vedením terapeuta rozostavíte v priestore zástupcov za seba a členov vášho rodinného systému a pozorujete ako divák ako prebieha interakcia medzi „hercami“. Informačné pole, ktoré sa v miestnosti vytvorí dovolí neznámym ľuďom nacítiť cez telesné pocity a jemné emócie to, ako sa skutočne cítili a čo riešili rodinný príslušníci vo vašom rode. Je to až neuveriteľné ako sa popisy pocitov a nastavení zástupcov, ktorí hrajú svoje role zhodujú.
Na základe toho hľadáme skrytú symetriu lásky – ako to nazval Bert Hellinger - aby sme docielili, že každý člen systému nájde svoje miesto, uvoľní svoje ťažoby, krivdy a emocionálnu bolesť a láska v rodine môže opäť začať prúdiť prirodzene a slobodne. Harmonizácia a uzdravovanie celého systému je práca skúseného terapeuta, ktorý dokáže do deja vstupovať a viesť ho smerom k liečeniu celého rodinného systému až do bodu, kedy všetci zúčastnení sami vyjadria svoju spokojnosť a šťastie.

Ja osobne uprednostňujem prácu v skupine 3 – 15 ľudí, ktorí naberú odvahu a stretnú sa aby sa navzájom obohatili o svoje osobné príbehy, odhalili svoje bolesti a zároveň uvolnili staré nefunkčné rodinné vzorce, ktoré nám často už generácie neslúžia.
V mojich skupinách sa často stretávajú neznámi ľudia , ktorí sa rozhodli urobiť si vlastné rozostavenie a tí, ktorí ešte hľadajú odvahu a inšpiráciu a prišli sa len pozrieť, poprípade si zahrať. Aj keď sa rozhodnete prísť ako návštevník, alebo herec, každé rozostavenie dokáže rozozvučať citlivú strunu v našom srdci a prehovorí ku každému prítomnému veľmi hlboko a osobne. Takže pochopenie a liečenie sa dostane každému, kto príde otvorený a vnímavý.
Rozhodne vám vrele odporúčam prísť sa pozrieť a zažiť túto jedinečnú atmosféru a vyskúšať si zahrať v nejakej roli. Nieje nad vlastnú skúsenosť a zážitok z tejto terapie.

Rodinné konštelácie zvyčajne organizujem raz do mesiaca vždy cez víkend. Stihneme spolu rozostaviť maximálne 5 rozostavení za jeden deň.

Celá akcia trvá – spolu s obedom – od 9:30 – do cca 17:00.

Rozostavenie trvá cca 60 minút – 60.- €
Ak prídete ako návštevník, alebo si chcete skúsiť len zahrať, vstupné na celý deň – 10.- €